سبز کوه بختیاری

 

سبزکوه بختیاری که در قسمت شمال خانمیرزا واقع گردیده 

منطقه حفاظت شده سبزکوه بختیاری

منطقه حفاظت شده سبز کوه دارای سیمای طبیعی کاملا کوهستانی است و بین شهرستانهای گندمان، بخش خانمیرزا و شهرستان اردل واقع شده است حداکثر ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد ۳۸۷۰ متر و دارای دره‌های عمیق، آبشارهای متعدد و آب و هوای متعدد و متنوع می‌باشد. این منطقه تا قبل از سال ۱۳۶۵ به صورت منطقه آزاد مورد حفاظت قرار می‌گرفت ولی از سال ۱۳۶۵ با بررسی و مطالعات انجام شده و به دلیل دارا بودن پتانسیل‌های غنی گیاهی و جانوری و توپوگرافی ویژه به صورت منطقه شکار ممنوع تحت حفاظت قرار گرفت. پس از آن در سال ۱۳۶۹ و حفاظت موثر به صورت منطقه حفاظت شده به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسید و در سال ۱۳۷۰ با این نام مورد حفاظت قرار گرفت

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید