طوایف و تیره های بختیاری

از نظر تقسیمات استانی، ایل بختیاری در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد پراکنده می‌باشند.

این کنفدراسیون ایلی، دارای تقسیمات طایفه‌ای سازمان‌یافته‌ای است، که از دو شاخه اصلی؛ هفت‌لنگ و چهارلنگ تقسیم می‌شود.

هر شاخه از ایل بختیاری، به نوبه خود، از چند باب تشکیل شده و هر باب؛ از چند طایفه، هر طایفه؛ از چند تیره و هر تیره؛ از چند تش و هر تش؛ از چند اولاد و هر اولاد نیز؛ از چند خانوار، تشکیل‌شده است. خانوار کوچکترین بخش، در تقسیمات و ساختار اجتماعی ایل بختیاری محسوب می‌شود.

هفت‌لنگ[ویرایش]

شاخه هفت لنگ شامل چهار باب می‌باشد که عبارتند از:
بابادی باب
دورکی باب
بهداروند باب
دینارانی باب

چهارلنگ

شاخه چهارلنگ شامل چهار باب می‌باشد، که عبارتند از:
مم صالح
زلکی
میوند
موگویی
کیان ارثی

/ 0 نظر / 35 بازدید